SRT terapie

 • SRT – Spiritual Response Therapy
  SRT terapie je duchovní léčení, které odhaluje bloky a negativní, destruktivní programy, které jsme nashromáždili během existence naší duše. Působí do hloubky na mentální, emocionální a fyzické rovině.
  Co je možné metodou SRT řešit?
 • bloky a energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situacíúnavu, nespavost,
 • nedostatek energie,
 • pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
 • stavy úzkosti, neopodstatněné strachy,
 • fóbie a deprese
 • problémy s učením, soustředěním, nechutí vůči studiu či konkrétnímu předmětu
 • lze zvýšit sebevědomí a sebedůvěru, nalézt sebeúctu
 • SRT napravuje partnerské a mezilidské vztahy, protože vymazává jakékoliv vzájemné negativní energie

Odstraňuje:

 • závislosti, nejrůznější sliby, přísahy a kletby
 • neschopnost prožít naplno svůj život a najít si v něm svoje místo
 • špatné energie u rostlin, zvířat a předmětů
 • zóny s negativní energií, nacházející se ve vašem bytě i na pracovišti

 

Další využití SRT

 • otazníky kolem našeho početí, prenatálního vývoje a narození (Jsme chtěné nebo nechtěné dítě?)
 • uzdravení našeho vnitřního dítěte
 • rozvoj naší vnitřní ženy či muže
 • vyčištění rodové linie od generačních nemocí a vzorců
 • rozvoj osobnosti a vlastní spirituality
  Zakladatelem této metody je Robert Detzler, který se jí od roku 1986 věnoval a zdokonaloval až do konce svého života.

Jak probíhá sezení?

Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná. Nutná je ochota a snaha řešit vlastní problém. Při čištění negativních energií klienti často cítí brnění, teplo nebo naopak mrazení a únavu.  Po celou dobu terapie je klient informován o všem, vnitřním zrakem viděno a vnímáno. Je rozkrýván osobní příběh, skrze který  dochází k definici a pojmenování negativních energií, které se v tu chvíli odstraňují. Jakou částí těla negativní vzpomínka prošla a nechala tam svůj energetický otisk nebo poškození.  Klienti jsou často překvapeni, protože informace, které se dozví, jsou pro ně hodně zajímavé.  Terapií pochopí souvislosti spojené s minulostí a současností. Doskládají si tak puzzle o svém životě.

Délka terapie je 1 ,5– 3 hodiny.

Cena terapie                      90min ……………. 1200 Kč
                                              3hod …………….. 2200 Kč