SRT terapie- čištění prostor od nezdravých enegií a duchů

TERAPIE
Dlouhým přemítáním o tom, zdali lze někomu skutečně pomoci, nebo ne, jsem dospěla k závěru, že lze pomoci jinému člověku, aby si nakonec se vším sám poradil. Domnívám se, že jakákoli terapie je mnohem více aktem spolupráce, nežli služba. Pokud se rozhodnete přijet, nebo já přijedu řešit energie ve vašem prostředí, neočekávejte pouze můj zásah, ale připravte se na spolupráci vedoucí k odhalení podstaty vašeho trápení. Odvádím také škodlivé duše, bytosti, entity a další destruktivní energie. Při setkání se mnou očekávejte práci na řešení příčin Vašeho trápení, nikoliv nepříjemných následků, ke kterým potřebnými změnami již nebude docházet.

Metoda SRT terapie.
Zakladatelem této metody je Robert Detzler, který se jí od roku 1986 věnoval a zdokonaloval až do konce svého života.

Já jsem absolvovala certifikovaný kurz u ING. Pavla Kaisera, který byl žákem R. Detzlera.

Zobrazen jediný výsledek