slovanský

MgA. Tereza Trnková

STATEMENT

SOCHAŘKA-UMĚLKYNĚ-ČARODĚJKA

 Pohybuji se na hranici výtvarné magie, spirituálního a uměleckého aktivismu. Při práci kladu důraz na energii, kterou dílo vyzařuje a také je pro mě důležitý emocionální a inspirační obsah a jeho souvislosti v kontextu.
Pracuji s energiemi a zaměřuji se na jemnohmotné předávání myšlenek a pocitů divákům/divačkám skrz
mou tvorbu.
Mým primárním výrazovým prostředkem jsou sochy a objekty. Hledám způsoby, jak předávat energii
přes umělecká díla a zkoumám, zda a jak působí myšlenka předaná do materiálu a zpět.
Nechávám se inspirovat vlastním vnímáním světa okolo sebe a doposud je mé práce, s výjimkou studií,
které jsou mým pojetím, oslavou krásy a přírody a jevů v mezilidském kontaktu.
Pozdnější práce jsou performativní akty a vzniklá díla jsou závislá na divákově interaktivitě s dílem.

TERAPIE

Dlouhým přemítáním o tom, zdali lze někomu skutečně pomoci, nebo ne, jsem dospěla k závěru, že lze pomoci jinému člověku, aby si nakonec se vším sám poradil. Domnívám se, že jakákoli terapie je mnohem více aktem spolupráce, nežli služba. Pokud se rozhodnete přijet, nebo já přijedu řešit energie ve vašem prostředí, neočekávejte pouze můj zásah, ale připravte se na spolupráci vedoucí k odhalení podstaty vašeho trápení. Odvádím také škodlivé duše, bytosti, entity a další destruktivní energie. Při setkání se mnou očekávejte práci na řešení příčin Vašeho trápení, nikoliv nepříjemných následků, ke kterým potřebnými změnami již nebude docházet.